Osprzęt dla straży pożarnej i pogotowia ratunkowego

Ratownicy wchodzący na górkęAsortyment firmy Meteor CB obejmuje osprzęt dla straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Sprawna komunikacja w obu tych sektorach jest absolutnie niezbędna, dlatego stosowane środki łączności muszą być niezawodne i najwyższej jakości. Akcje ratunkowe są niezwykle ważne, dlatego awaria urządzenia komunikacyjnego jest niedopuszczalna, ponieważ mogłaby doprowadzić do nieporozumień, a w konsekwencji trudności w wykonaniu czynności ratowniczych.
Wyróżnia się cztery rodzaje osprzętu dla straży pożarnej i pogotowia ratunkowego: środki radiowe, przewodowe, sygnalizacyjne i ruchome. Najczęściej stosowana jest łączność z pierwszej kategorii, która dzieli się na przenośną i przewoźną. W ofercie Meteor CB znajdują się profesjonalne radiotelefony, które mogą współpracować zarówno z urządzeniami cyfrowymi, jak i analogowymi.

 

Dlaczego łączność komunikacyjna jest ważna w wykonywaniu akcji straży pożarnej?

Doskonała i niezakłócona komunikacja podczas akcji ratowniczych jest niezbędna i w znaczącym stopniu wpływa na jej powodzenie. Umożliwia wczesne przekazywanie ważnych informacji jadącym do akcji zastępom. Brak właściwie zorganizowanej łączności, która umożliwia alarmowane, dowodzenie i współdziałanie, uniemożliwia dowódcy popranie zarządzać wykonywanymi akcjami.
Organizacja łączności rozpoczyna się w momencie wysłania pierwszej jednostki do miejsca, w którym ma zostać przeprowadzona akcja ratownicza, a kończy z chwilą powrotu ostatniej z nich do koszar. Zadaniem pododdziału, który pierwszy przybywa na miejsce wezwania, jest przeprowadzenie, rozpoznanie i złożenie wstępnego raportu do miejskiego lub powiatowego stanowiska kierowania.